Онлайн тренінг
"Н2020. Від пропозиції до проєкту"
"Н2020. Фінансові правила та декларування витрат. Закупівлі"
UAinEuratom (НКП Євратом в Україні)

10-11 вересня 2020 року відбувся тренінг із циклу тренінгів "На шляху до вдосконалення проєктних пропозицій та управління проєктами за Програмою HORIZON2020", який був запланованим заходом CSA проєкту UAinEuratom (GA#822257), що фінансується Європейською комісією за Програмою Євратом (HORIZON 2020). Формат проведення тренінгу, знову ж таки був онлайн, що уже стало звичним явищем в умовах сьогодення.

Тренінг складався з двох блоків та тривав два дні:

1. 10 вересня 2020 року "Н2020. Від пропозиції до проєкту".
Спікер тренінгу: Сергій Пугач, ННЦ ХФТІ.
Питання, що були розглянуті:

Загальна інформація (H2020, HORIZON EUROPE)
• Критерії участі, типи проєктів та конкурсів;
• Funding and Tender Opportunities Portal, H2020 Dashboard;
• Конкурси, документи, реєстрація організації, LEAR.

Підготовка пропозиції проєкту
• Пошук партнерів, структура пропозиції (основні частини), структура проєкту;
• Витрати та бюджет;
• Сommunication and Dissemination;
• Грантова угода, угода про консорціум, ролі у проєкті, проєктні зустрічі, моніторинг проєкту та звітність;
• Q&A.

2. 11 вересня 2020 року "Н2020. Фінансові правила та декларування витрат. Закупівлі".
Спікери тренінгу: Сергій Пугач, Георгій Яковлєв, ННЦ ХФТІ.
Питання, що були розглянуті:

Організація та проведення закупівель з урахуванням особливостей держустанов
(Спікер: Георгій Яковлєв, ННЦ ХФТІ)
• Законодавство з закупівель,
• Особливості планування та організацій закупівель,
• Особливості закупівель в великих організаціях.

Фінансові правила та декларування витрат (Спікер тренінгу: Сергій Пугач, ННЦ ХФТІ)
• Форми, види, бюджетні статті витрат проєкту, які витрати є прийнятними;
• Планування бюджету, отримання фінансування, способи декларації витрат на персонал;
• Розрахунки витрат до декларації, декларація витрат;
• Подача фінансової звітності;
• Q&A.

В онлайн тренінгу загалом взяли участь 14 учасників, які є представниками університетської науки (Education) та установи НАН України (Research), що задіяні в атомній галузі країни та вже мають досвід участі чи намагаються стати частиною науково-дослідної та інноваційної діяльності за конкурсами програми Євратом.

Рис. 1 Кількість організацій-учасників, що сегментовані за напрямками основної діяльності

Впродовж тренінгу учасники були розділені на декілька команд та працювали над завданнями тренінгу, що мали відношення до створення пропозицій або до розуміння витрат за проєктами Європейської комісії.

Підводячи підсумки тренінгу, учасники відзначили, що їм сподобалися інформативні матеріали, логічне та послідовне викладення матеріалу у поєднання із виконанням практичних завдань та терпляча, ретельна фасилітація спікера тренінгу Сергія Пугача.

Цикл тренінгів "На шляху до вдосконалення проєктних пропозицій та управління проєктами за Програмою HORIZON2020" мав на меті підвищити рівень знань та навичок науковців з планування та управляння проєктами, зокрема, проєктами рамкових програм Європейської комісії HORIZON 2020, HORIZON EUROPE та був направлений на наукових співробітників, задіяних у проектах; керівників структурних підрозділів, молодих науковців, які залучаються до реалізації проєктів; адміністративного персоналу та бухгалтерів, що задіяні у виконанні проєкту та звітності за проєктами Н2020.

Таким чином, можна зробити висновок, що основну мету проведення циклу тренінгів "На шляху до вдосконалення проєктних пропозицій та управління проєктами за Програмою HORIZON2020" досягнено, про що свідчать позитивні відгуки учасників усього циклу тренінгів.

Висловлюємо подяку керівнику НКП "Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар'єри" Лазько Галині (НУ "Львівська політехніка") за організаційну підтримку у проведенні тренінгу.

Організатори тренінгу:
Олександр Волобуєв, Сергій Пугач та Юлія Коцегуб.
UAinEuratom - Національний контактний пункт Євратом в Україні,
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут НАН України",
www.uaineuratom.kipt.kharkov.ua

Тренінг проведено за підтримки проєкту UAinEuratom (GA#822257), що фінансується Європейською комісією за Програмою Євратом (HORIZON 2020).


Проект фінансується за підтримки програми HORIZON 2020
(Європейської Рамкової Програми з досліджень та інновацій)
за угодою для CSA проектів # 822257